دروس حقوق عمومی

          لئون دوگی، حقوق‌دان مشهور فرانسوی، از اندیشمندانی است که بر مبانی حقوق عمومی تاثیر فراوان نهاده است. نگرش نقادانه‌ی این اندیشمند بزرگ حقوق عمومی کلاسیک فرانسه را یکسره دگرگون نمود. از این روی، شناخت کامل و تحلیل آثار این حقوق‌دان برجسته برای تمامی پژوهشگران حقوق عمومی ضروری است. « دروس حقوق عمومی» مشهورترین و جامع ترین کتاب وی و حاصل سلسله دروسی است که در دانشکده‌ی حقوق قاهره در سال 1926برای دانشجویان ارائه شده است و در واقع خلاصه‌ای از کتاب تفضیلی «رساله‌ای در حقوق اساسی» است که در چندین مجلد از وی به چاپ رسیده است.

          « دروس حقوق عمومی» نخستین اثر دوگی است که به فارسی ترجمه و منتشر می شود. نخستین و مهم‌ترین ویژگی«دروس حقوق عمومی»، جامعیت این کتاب است که علاوه بر مبانی حقوق عمومی رهیافت‌های بسیاری را در عرصه‌های گوناگون این گرایش، از حقوق اساسی و حقوق اداری تا حقوق بنیادین مطرح کرده است. رهیافت‌هایی که با گذشت بیش از هشتاد سال هنوز غبار کهنگی بر آن ننشسته است و با وجود آموزه‌های حقوقی عینی نوین هنوز هم از قوت فراوان برخوردار هستند. به همین علت است که در سال‌های اخیر نیز این کتاب در فرانسه تجدید چاپ شد و هنوز به عنوان کتاب مرجع در محافل علمی این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

          این کتاب توسط محمد رضا ویژه ترجمه شده و بنیاد حقوقی میزان نیز آن را به زیور طبع آراسته و هم‌اکنون در دسترس دانش‌پژوهان و علاقه‌مندان حقوق، به ویژه حقوق عمومی، است.

/ 0 نظر / 219 بازدید