آزمون درس حقوق ارتباط جمعی نیمسال دوم سال تحصیلی 88-1387 - آزمون مجدد

پرسش های آزمون پایانی مجدد درس « حقوق ارتباط جمعی»

دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۸- ۱۳۸۷

 

 

1388/4/28

دقیقه 90 مدت آزمون :

 

 

خواهشمند است از شش پرسش ذیل به پنج پرسش به انتخاب خویش پاسخ دهید.

 

 

۱. معانی عام و خاص آزادی بیان را توضیح دهید.                                                                                         ۴ نمره

                                                                                                                                                                                                                            

۲. از انواع استقلال رسانه‌ای، استقلال محتوایی یا اختیاراتی  و استقلال مالی را توضیح دهید.                                                                                                                                                                                                                                                  ۴  نمره

 

۳. در شیوه‌های تنظیم فعالیت‌های رسانه‌ای، شیوه‌ی نظام‌دهی مشترک با دولت را توضیح دهید. اصل تفرع چیست؟                                                                                                                                                       ۴  نمره

 

۴.  خلاء‌ها و ایرادهای قانونی وضعیت اسرار دولتی در کشورمان را توضیح دهید.                                         ۴  نمره 

                                                                                                                                                     

۵. در بسیاری موارد آزادی بیان با حریم خصوصی شهروندان تعارض می‌یابد که باید بین این دو سازش ایجاد کرد. چهار مورد از موارد فوق را توضیح دهید. در هر مورد کدامیک از آزادی بیان یا حریم خصوصی ترجیح داده می‌شود.                                                                                                                                                       ۴  نمره                                                                                                                                                  

                                                                                                   

۶. توهین مطبوعاتی چیست؟ عناصر توهین را توضیح دهید.                                                                      ۴  نمره 

/ 0 نظر / 21 بازدید