اختیارات قوه مجریه در مورد لایحه هدفمند کردن یارانه ها

چندی پیش، در هنگام بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس، رییس جمهور که در مجلس حضور یافته بود اعلام کرد که اگر لایحه مطابق آنچه دولت تقدیم نموده است، به تصویب نرسد آن را پس خواهد گرفت. این در حالی بود که حدود 10 ماده از لایحه به تصویب رسیده بود یعنی تبدیل به مصوبه مجلس شده بود. پرسش این است که آیا رییس جمهور اساساً حق چنین کاری دارد؟ مطابق بند 1 ماده 137 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تا پیش از تصویب کلیات لایحه در شور اول دولت می تواند لایحه را پس بگیرد. مطابق بند دوم پس از تصویب کلیات لایحه تا هر مرحله ای پیش از تصویب نهایی با شرایطی دولت این امکان را دارد. در این مورد که بخشی از لایحه تصویب شده است یعنی تبدیل به مصوبه مجلس شده است به نظر می رسد تصویب نهایی در مورد این 10 ماده صورت گرفته و امکان پس گرفتن وجود ندارد. چون نمیت وان 10 ماده را از سایر مواد لایحه تفکیک نمود نتیجه منطقی این خواهد بود که امکان باز پس گیری لایحه توسط رییس جمهور وجود ندارد.

/ 0 نظر / 27 بازدید